Gia phả tộc NguyễnNguyễn Minh Hòa ♂
ngày sanh dd-mm-1982
36 tuổi (37) Nhâm Tuất
cha Nguyễn Lịa ♂
(Lía) 75 tuổi (76)
mẹ Nguyễn thị Ơn ♀
65 tuổi (66)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn thị Nhỏ ♀ 41 tuổi (42)
3. Nguyễn thị Bé ♀ 38 tuổi (39)
5. Nguyễn văn Trung ♂ 34 tuổi (35)

vợ 1
Nguyễn thị Bich Thâm ♀
30 tuổi (31) Mậu Thìn

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Minh Phát ♂8 tuổi (9)
2. Nguyễn Minh Phú ♂5 tuổi (6)