Gia phả tộc NguyễnNguyễn Minh Hòa ♂
ngày sanh dd-mm-1982
36 tuổi (38) Nhâm Tuất
cha Nguyễn Lịa ♂
(Lía) 76 tuổi (77)
mẹ Nguyễn thị Ơn ♀
66 tuổi (67)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn thị Nhỏ ♀ 42 tuổi (43)
3. Nguyễn thị Bé ♀ 39 tuổi (40)
5. Nguyễn văn Trung ♂ 35 tuổi (36)

vợ 1
Nguyễn thị Bich Thâm ♀
30 tuổi (32) Mậu Thìn

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Minh Phát ♂9 tuổi (10)
2. Nguyễn Minh Phú ♂5 tuổi (7)