Gia phả tộc NguyễnBùi Thế Thịnh ♂
ngày sanh dd-mm-2017
1 tuổi (2) Đinh Dậu
cha Bùi Ngọc Hưng ♂
35 tuổi (36)
mẹ Nguyễn thị Liên ♀
24 tuổi (25)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên