Gia phả tộc Nguyễn

hôm nay: 23-07-2019

Ngày cưới

Phái 17 tháng 3
30-06Nguyễn Văn Hùng ♂&   Nguyễn Thị Tám ♀
01-07Nguyễn Lơn ♂&   Phạm thị Châu ♀
07-07Phạm Tấn Phúc ♂&   .... Hà Trang ♀
10-07Nguyễn văn Nhĩ ♂&   Nguyễn thị Loan ♀
23-07Nguyễn Thị Hảo ♀&   Hồ Như Quang ♂
27-07Nguyễn Đức Nghiêm ♂&   Trần thị Tuyết ♀
28-07Trương thị Liên ♀&   Trần Hoà ♂
29-07Võ Thanh Quý ♂&   Trần thị Dư ♀
31-07Nguyễn Thị Kim Tuyến ♀&   Trương Văn Long ♂

Phái 11 tháng 3
16-07Nguyễn văn Dũng ♂&   Nguyễn Đình Hải Uyên ♀
27-07Nguyễn văn Hiệp ♂&   Đỗ thị Ngọc Anh ♀

Phái 18 tháng 3
18-07Nguyễn thị Hưởng ♀&   Nguyễn văn Út ♂
19-07Nguyễn thị Kim Khuê ♀&   Lâm văn Kiểm ♂
30-07Nguyễn Phi Huân ♂&   Lê thị Sáng ♀

Phái 29 tháng 3
02-07Nguyễn Hửu Hiệp ♂&   Nguyễn Hồng Đang ♀
05-07Nguyễn Đắt ♂&   Nguyễn thị Nữ ♀
10-07Lê văn Mẫu ♂&   Nguyễn thị Xuân Ái ♀
10-07Nguyễn văn Tấn ♂&   Nguyễn thị Trang ♀
12-07Nguyễn thị Liên ♀&   Phùng văn Đạt ♂
17-07Nguyễn thị Triều ♀&   Lê văn Lễ ♂
22-07Nguyễn thị Ly Na ♀&   Trần Hữu Trang ♂
23-07Bùi thị Bân ♀&   Huỳnh Kim Tâm ♂
31-07Nguyễn thị Liên ♀&   Bùi Ngọc Hưng ♂

tháng 6 ««       tháng 7       »» tháng 8