Gia phả tộc Nguyễn

hôm nay: 17-02-2019

Sinh nhật

Phái 17 tháng 3
xx-02Đặng Hữu Phúc ♂
xx-02Ngô Thanh Việt ♂
xx-02Lâm Thanh Xuân ♀
xx-02Nguyễn văn Nghĩa ♂
xx-02Trần Nguyễn Nhật Nam ♂
xx-02Hà Nguyễn Khánh Linh ♀
xx-02Nguyễn Sơn Vững ♂
xx-02Nguyễn Mai Lệ ♀
xx-02Nguyễn Đức Tri ♂
xx-02Ngô Minh Vương ♂
xx-02Võ Hoàng ♂
xx-02Ngô Khanh ♂
xx-02Điểu Lê Nhật Nam ♂
xx-02Võ Nguỳ ♂
xx-02Huỳnh Công Danh (Tí)
xx-02Nguyễn Phương Thảo ♀
xx-02Đào Nguyễn Thảo Trang ♀
xx-02Lê thị Tuyết Mai ♀
xx-02Võ Thanh Tặng ♂
xx-02Nguyễn Yên ♂
xx-02Nguyễn thị Đỗ Quyên ♀
xx-02Nguyễn Như Quỳnh ♀
xx-02Trần Gia Huy ♂
xx-02Nguyễn Trương Minh Nhật (Bo)

Phái 11 tháng 3
xx-02Nguyễn thị Vân Thy ♀
xx-02Nguyễn văn Cử ♂
xx-02Nguyễn thị Thanh Hoài ♀
xx-02Nguyễn Thường Thành ♂
xx-02Nguyễn Huỳnh văn Tuyên ♂
xx-02Nguyễn Duy Quý ♂
xx-02Nguyễn Thảo Nguyên ♀
xx-02Nguyễn văn Duy (Quốc)
xx-02Nguyễn Ngọc Hoài Trang ♀
xx-02Nguyễn Duy Chí ♂
xx-02Nguyễn thị Thanh Phương ♀

Phái 18 tháng 3
xx-02Trần thị Ánh Tuyết ♀
xx-02Nguyễn Hoa Sim ♀
xx-02Phan Ngọc ♀
xx-02Nguyễn văn Thu ♂
xx-02Trần Đình Bảy ♂
xx-02_Lê thị Mảnh ♀
xx-02Nguyễn thị Thanh Chung (Xíu)
xx-02Nguyễn Thanh Tùng ♂
xx-02Trần Như Hảo ♂
xx-02Nguyễn Bùi Nam Hải (Tý chuột)
xx-02Nguyễn thị Mỹ Lệ ♀
xx-02Võ Phú Hạnh ♂
xx-02Lê Minh An ♂
xx-02Nguyễn thị Hải Yến ♀
xx-02Nguyễn Tấn Nghiệm ♂
xx-02Nguyễn Quốc Bảo Ấn ♂
xx-02Nguyễn Thái Sửu ♂
xx-02Châu Thanh Hoài ♀
xx-02Châu Thanh Tuyền ♀
xx-02Kiều thị Vân ♀
xx-02Nguyễn văn Chính ♂
xx-02Võ Tấn Kiệt ♂
xx-02Châu Diễm Quỳnh ♀
xx-02Cao Nhật Nam ♂
xx-02Đinh thị Yến Lan ♀
xx-02_Bùi thị Kim Phượng ♀
xx-02Phan Dương Khánh Ngọc ♀
xx-02Nguyễn văn Tâm ♂
xx-02Châu Tuấn Tú ♂
xx-02Nguyễn thị Linh (Chút)
xx-02Nguyễn Duy Bình ♂
xx-02Phan thị Hải ♀

Phái 29 tháng 3
xx-02Lê văn Mẫu ♂
xx-02Nguyễn văn Hiển ♂
xx-02Lê Minh Vĩ ♂
xx-02Nguyễn thị Liên ♀
xx-02Bùi Minh Thiên ♂
xx-02Đặng thị Minh Hiền ♀
xx-02Nguyễn Hoàng Vĩnh Thiên ♂
xx-02Lệ thị Hồng Phước ♀
xx-02Lê thị Thuý ♀
xx-02Nguyễn thị Duyên ♀
xx-02Bùi Đức Tài ♂
xx-02Nguyễn Thái Hòa ♂
xx-02Nguyễn Hửu Phong ♂
xx-02Võ thị Bích Liên (Vân)
xx-02Nguyễn Đắt ♂
xx-02Nguyễn Thanh Trường ♂
xx-02Bùi Thừa ♂
xx-02Nguyễn văn Thân ♂
xx-02Nguyễn Phương Kiều ♀
xx-02Nguyễn Viết Can ♂
xx-02Phạm Nguyễn Quang Trung ♂
xx-02Đào thị Hoàng Thơ ♀
xx-02Huỳnh thị Thanh Uyển ♀
xx-02Bùi Vĩnh Nam Trung ♂
xx-02Bùi thị Bân ♀
xx-02Võ thị Hồng Quyến ♀
xx-02Dương Ngọc Thái ♂
xx-02Nguyễn Nhật Hào ♂
xx-02Bùi Gia Hân ♀
xx-02Dương Ngọc Kiệt ♂
xx-02Nguyễn thị Liêm (Liên)

tháng 1 ««       tháng 2       »» tháng 3