Gia phả tộc Nguyễn
    Họ và têncmnd   (ta)   
Bùi thị Thiệt ♀79 tuổi (80)
(Thím 13)79 tuổi (80)
Võ văn Thiệp ♂80 tuổi (80)
Trần thị Thiểm ♀78 tuổi (79)
Lê văn Lương ♂78 tuổi (79)
Nguyễn văn Tha (8 Tha)78 tuổi (79)
Nguyễn thị Điền (Đồng)78 tuổi (79)
Nguyễn thị Hiền (Triên)78 tuổi (79)
Nguyễn Sang (7 Sang)78 tuổi (79)
Hoàng thị Gái ♀78 tuổi (79)
Bùi thị Nông ♀78 tuổi (79)
Nguyễn thị Độ (Đạo)80 tuổi (79)
Võ Sóc (Sinh)78 tuổi (79)
Nguyễn thị Tài ♀78 tuổi (79)
Phạm thị Nghiêm ♀77 tuổi (78)
Nguyễn văn An (Bích)77 tuổi (78)
Nguyễn Lạc (10 Lạc)77 tuổi (78)
Võ thị Út ♀77 tuổi (78)
Nguyễn thị Lâm ♀77 tuổi (78)
Nguyễn thị Nối ♀76 tuổi (77)
Nguyễn văn Chiến (6 Luyến)76 tuổi (77)
Nguyễn thị Đương (bà 7)74 tuổi (77)
Võ thị Thâu (2 Thâu)76 tuổi (77)
Nguyễn Bôn (5 Bài)76 tuổi (77)
Phạm thị Cảm ♀75 tuổi (76)
Dương thị Kim (2 Yên)75 tuổi (76)
Nguyễn Lịa (Lía)75 tuổi (76)
Võ thị Hương ♀75 tuổi (76)
Nguyễn Thoả ♂75 tuổi (76)
Nguyễn thị Tám (Sinh)75 tuổi (76)
Ngô thị Thỉnh ♀74 tuổi (75)
_Lê văn Trị ♂74 tuổi (75)
Nguyễn văn Bá (5 Bá)74 tuổi (75)
Nguyễn văn Phúc (3 Sung)75 tuổi (75)
Trần thị Dung ♀74 tuổi (75)
Nguyễn Lơn ♂74 tuổi (75)
Nguyễn văn Đặng ♂74 tuổi (75)
Võ Nguỳ ♂74 tuổi (75)
Trần Hoà ♂74 tuổi (75)
Nguyễn Tiếng Lực (Phát)73 tuổi (75)
Phạm thị Thinh (Nghề)73 tuổi (74)
Nguyễn thị Điền ♀73 tuổi (74)
Nguyễn thị Bảy ♀73 tuổi (74)
Đặng thị Dư ♀73 tuổi (74)
Võ thị Quyễn ♀73 tuổi (74)
Nguyễn thị Lệ (8 Lệ)73 tuổi (74)
Võ thị Thưởng ♀72 tuổi (73)
Nguyễn Thị Tý (Tý)72 tuổi (73)
Đoàn thị Năm (Chữ)72 tuổi (73)
Trần thị Ba (Thím 6)72 tuổi (73)
Phạm Xương ♂73 tuổi (73)
Lê thị Bảng (Bảy)72 tuổi (73)
Phạm thị Châu ♀72 tuổi (73)
Nguyễn thị Em ♀72 tuổi (73)
Nguyễn Ngữ ♂72 tuổi (73)
Trương thị Bảy ♀72 tuổi (73)
Trần thị Hồng (4 Mực)72 tuổi (73)
Nguyễn thị Hoa ♀72 tuổi (73)
Phạm thị Thanh ♀72 tuổi (73)
Nguyễn Nhị (8 Nhị)71 tuổi (72)
Nguyễn thị Nhị (8 Nhị)71 tuổi (72)
Nguyễn Sáu ♂70 tuổi (72)
Võ thị Mực ♀70 tuổi (71)
Dương Đức Thương ♂70 tuổi (71)
Nguyễn Chút ♂70 tuổi (71)
Hồ thị Thể ♀70 tuổi (71)
Phạm thị Cúc ♀70 tuổi (71)
Võ Sáng ♂70 tuổi (71)
Nguyễn Một ♂71 tuổi (71)
    Họ và têncmnd   (ta)   
Nguyễn Văn Tùng ♂69 tuổi (70)
Nguyễn văn Duy (Quốc)66 tuổi (70)
Phạm thị Nguyệt ♀74 tuổi (70)
_Lê thị Mảnh ♀70 tuổi (70)
Nguyễn thị Phát ♀69 tuổi (70)
Trương thị Liên (Lin)69 tuổi (70)
Nguyễn thị Kim Liên ♀69 tuổi (70)
Nguyễn văn Vĩnh (7 Vỵ)74 tuổi (70)
Huỳnh thị Tịnh ♀68 tuổi (69)
_Lê văn Tâm ♂68 tuổi (69)
Nguyễn thị Tám ♀68 tuổi (69)
Phan thị Thuỷ ♀68 tuổi (69)
Nguyễn thị Loan ♀68 tuổi (69)
Nguyễn Dần (9 Dần)70 tuổi (69)
Nguyễn Ngọc Anh (9 Tân-Trang)71 tuổi (68)
Lê thị Mi (Xương)67 tuổi (68)
Trần thị Tuyết ♀68 tuổi (68)
Bùi thị Nhị ♀67 tuổi (68)
Nguyễn Mua ♂67 tuổi (68)
Nguyễn thị Liên (Một)67 tuổi (68)
Lương thị Cúc ♀66 tuổi (67)
Trần Thị Nhẫn ♀66 tuổi (67)
Ngô Khanh ♂66 tuổi (67)
Nguyễn văn Tế (8 Tế)62 tuổi (67)
Ngô văn Tân ♂66 tuổi (67)
Nguyễn Định (Ngọc)66 tuổi (67)
Trần Như Chuông ♂66 tuổi (67)
Trần văn Miên (3 Phấn)67 tuổi (67)
Nguyễn Đức Thảo (6 Thảo)66 tuổi (67)
Nguyễn thị Thanh ♀66 tuổi (67)
Đặng thị Thái ♀66 tuổi (67)
Nguyễn Yên ♂66 tuổi (67)
Nguyễn Hùng (9 Hùng)62 tuổi (67)
Trần Ny (Hai Ly)66 tuổi (67)
Phan văn Thành ♂66 tuổi (67)
Nguyễn thị Đây ♀64 tuổi (66)
Nguyễn thị Ơn ♀65 tuổi (66)
Trần thị Xuân Hương ♀64 tuổi (65)
Trần thị Dư ♀64 tuổi (65)
Lê thị Muôn ♀63 tuổi (65)
Nguyễn thị Hồng ♀65 tuổi (65)
Nguyễn Hiển ♂63 tuổi (65)
Huỳnh Quang Tông ♂67 tuổi (65)
Nguyễn thị Phụng ♀65 tuổi (65)
Lê Thị Thu Nguyệt ♀64 tuổi (65)
Nguyễn thị Hường ♀63 tuổi (64)
Nguyễn Anh Tuấn ♂63 tuổi (64)
Nguyễn thị Mai ♀63 tuổi (64)
Nguyễn thị Thành ♀62 tuổi (63)
Đỗ thị Ngọc Lan ♀62 tuổi (63)
Nguyễn Liệu (Bảo)62 tuổi (63)
Lê Của ♂63 tuổi (63)
Nguyễn thị Tư ♀61 tuổi (63)
Nguyễn văn Dũng ♂62 tuổi (63)
Nguyễn thị Kiệm (6 Kiệm)62 tuổi (63)
Trần thị Của ♀61 tuổi (62)
Phạm Quang Tuyến ♂61 tuổi (62)
Huỳnh Quang Thanh ♂61 tuổi (62)
Võ thị Hiệp ♀61 tuổi (62)
Nguyễn Chí Thanh ♂60 tuổi (62)
Đoàn Minh Miên ♂61 tuổi (62)
Trần Như Kỳ ♂61 tuổi (62)
Nguyễn văn Sang (Hùng)61 tuổi (62)
Võ Ngọc Hiển ♂61 tuổi (62)
Lê thị Phụng ♀61 tuổi (62)
Nguyễn thị Phương ♀61 tuổi (62)
Nguyễn thị Liễu ♀61 tuổi (62)
Cao Rê ♂61 tuổi (62)
Nguyễn thị Ánh ♀61 tuổi (62)
Nguyễn thị Lợi ♀60 tuổi (61)
Nguyễn thị Liễu ♀60 tuổi (61)
Nguyễn Trọng Tiến (5 Tiến)60 tuổi (61)
Phạm thị Thu Thuỷ ♀60 tuổi (61)
Huỳnh thị Hai ♀60 tuổi (61)
Nguyễn văn Việt ♂56 tuổi (61)
Nguyễn Thanh Cường (2 Cường)60 tuổi (61)
Nguyễn Xì (9 Xì)60 tuổi (61)
Nguyễn Hoàng (Cho)58 tuổi (61)
Nguyễn thị Hậu ♀60 tuổi (61)
Nguyễn Văn Nhãn ♂59 tuổi (61)
Nguyễn Hửu Sở (Bốn Sở)66 tuổi (61)
Võ Bốn (Bốn)60 tuổi (61)
    Họ và têncmnd   (ta)   
Nguyễn thị Búp ♀59 tuổi (60)
Trần Như Cổ ♂59 tuổi (60)
Trịnh thị Bia ♀58 tuổi (60)
Nguyễn thị Chính ♀59 tuổi (60)
Nguyễn văn Lợi (Ngọc Sơn)59 tuổi (60)
Võ Hoàng ♂59 tuổi (60)
Phạm Ngọc Hải ♂61 tuổi (60)
Trần thị Phượng ♀59 tuổi (60)
Bùi văn Lâm (9 Lớn)59 tuổi (60)
Nguyễn văn Thân ♂59 tuổi (60)
Nguyễn thị Liêu ♀58 tuổi (60)
Nguyễn Thị Quyên ♀59 tuổi (60)
Nguyễn Hùng ♂58 tuổi (59)
Hồ thị Bê ♀58 tuổi (59)
Võ Cánh ♂58 tuổi (59)
Phạm Tấn Đức ♂62 tuổi (59)
Nguyễn văn Nguyên (7 Ca)58 tuổi (59)
Nguyễn thị Lan ♀57 tuổi (59)
Trần Đức Nước ♂58 tuổi (59)
Nguyễn thị Yến ♀58 tuổi (59)
Đỗ Việt Huân ♂58 tuổi (59)
Nguyễn văn Nam ♂58 tuổi (59)
Phạm Năm (5 Điếc)58 tuổi (59)
Lê thị Lan ♀58 tuổi (59)
Nguyễn thị Lành ♀58 tuổi (59)
Huỳnh Minh Tài ♂56 tuổi (58)
Nguyễn thị Hường ♀57 tuổi (58)
Nguyễn thị Khá ♀57 tuổi (58)
Nguyễn Hiền ♂57 tuổi (58)
Phạm thị Hoạt ♀57 tuổi (58)
Nguyễn văn Gương (2 Gương)57 tuổi (58)
Trần Như Hải ♂57 tuổi (58)
Nguyễn thị Hạnh ♀57 tuổi (58)
Nguyễn thị Luyến ♀57 tuổi (58)
Lê thị Xì ♀57 tuổi (58)
Nguyễn văn Trung ♂57 tuổi (58)
Lê Vinh Thương ♂57 tuổi (58)
Trần thị Tiến ♀57 tuổi (58)
Nguyễn thị Lâm ♀57 tuổi (58)
Lê thị Bảy ♀57 tuổi (58)
Hồ thị Thị ♀58 tuổi (58)
Nguyễn văn Nhĩ ♂56 tuổi (58)
Nguyễn thị Bình ♀56 tuổi (58)
Nguyễn thị Hồng Vân ♀57 tuổi (58)
Nguyễn văn Trắc ♂56 tuổi (57)
Trần thị Ánh Tuyết ♀56 tuổi (57)
Nguyễn Trọng Lộc ♂56 tuổi (57)
Nguyễn văn Anh ♂53 tuổi (57)
Trần Như Tám (Bảy)56 tuổi (57)
Nguyễn Ngọc Thiện ♂56 tuổi (57)
Đỗ Thiện Chánh ♂56 tuổi (57)
Trương thị Đẹp ♀56 tuổi (57)
Nguyễn Dư (Hùng)56 tuổi (57)
Nguyễn Minh Nghĩa ♂53 tuổi (57)
Bùi thị Cúc ♀56 tuổi (57)
Nguyễn thị Tâm ♀56 tuổi (57)
Võ Quang Út ♂56 tuổi (57)
Nguyễn Chí Tân (Kiểng)56 tuổi (57)
Phạm On ♂56 tuổi (57)
Lê thị Nhuận ♀56 tuổi (57)
Hà Văn Hoàng (Chín)56 tuổi (57)
Hồ Hoàng (Soại)56 tuổi (57)
Huỳnh Minh Đạo ♂55 tuổi (56)
Nguyễn văn Cần ♂55 tuổi (56)
Nguyễn văn Cảm ♂54 tuổi (56)
Võ văn Sinh ♂55 tuổi (56)
Lê thị Oanh ♀54 tuổi (56)
Đinh thị Kim Loan ♀54 tuổi (56)
Đặng thị Kim ♀55 tuổi (56)
Nguyễn thị Thắm ♀55 tuổi (56)
Bùi thị Lan Hương ♀51 tuổi (56)
Trần thị Kim Liên ♀52 tuổi (56)
Lâm văn Hai ♂54 tuổi (56)
Nguyễn thị Mai ♀55 tuổi (56)
Trịnh Lực (Mẹo)55 tuổi (56)
Nguyễn Lắm ♂55 tuổi (56)
Trần thị Ánh Tuyết ♀55 tuổi (56)
Phạm Hành ♂54 tuổi (55)
Võ văn Quân ♂54 tuổi (55)
Hồ Tích ♂54 tuổi (55)
Nguyễn Chính ♂54 tuổi (55)
Nguyễn văn Lục ♂54 tuổi (55)
Nguyễn Ngọc Hướng ♂54 tuổi (55)
Nguyễn Sô ♂53 tuổi (55)
Nguyễn Bảy ♂54 tuổi (55)
Nguyễn văn Quát ♂54 tuổi (55)
Phạm thị Xuôi ♀54 tuổi (55)
Nguyễn thị Thanh ♀54 tuổi (55)
Trần Như An (Tám)54 tuổi (55)
Nguyễn thị Trà ♀54 tuổi (55)
Đỗ Thiện Hiền ♂54 tuổi (55)
Lê thị Hiệp ♀53 tuổi (55)
Nguyễn văn Lộc ♂54 tuổi (55)
Huỳnh thị Bảy ♀54 tuổi (55)
Nguyễn thị Minh ♀54 tuổi (55)
Nguyễn Đắt ♂50 tuổi (55)
Nguyễn thị Triên ♀54 tuổi (55)
Nguyễn Ngọc Quý ♂54 tuổi (55)
Trần thị Hải ♀50 tuổi (55)
Trịnh Thìn ♂54 tuổi (55)
Nguyễn thị Tám ♀54 tuổi (55)
Nguyễn Kim (Minh)54 tuổi (55)
Trần Xuân Phán ♂54 tuổi (55)
Nguyễn thị Lan (chị Bốn)54 tuổi (55)
Nguyễn Thị Tâm ♀54 tuổi (55)
Nguyễn văn Ly ♂54 tuổi (55)
Nguyễn văn Hiếu ♂54 tuổi (55)
Nguyễn Ngọc Đại ♂53 tuổi (55)
Nguyễn Thị Lữ ♀53 tuổi (54)
Nguyễn văn Hà ♂53 tuổi (54)
Nguyễn văn Cơ ♂60 tuổi (54)
Nguyễn thị Khẩm ♀53 tuổi (54)
Nguyễn thị Xưa ♀53 tuổi (54)
Nguyễn thị Kim Thanh ♀53 tuổi (54)
Kiều văn Thanh ♂52 tuổi (54)
Nguyễn Thành Phương ♂53 tuổi (54)
Nguyễn thị Thu Phượng (Liện)53 tuổi (54)
Nguyễn thị Xí ♀53 tuổi (54)
Trịnh Tỵ ♂53 tuổi (54)
Nguyễn Thanh Xuân ♂51 tuổi (54)
Trần Quang Lộc ♂53 tuổi (54)
Lê Xanh (Đức Thắng)51 tuổi (54)
Trịnh Tính ♂52 tuổi (53)
Lê Thị Lo ♀52 tuổi (53)
Huỳnh thị Kim Nữ ♀52 tuổi (53)
Phan thị Lá ♀52 tuổi (53)
Trần Ngọc Phổ ♂52 tuổi (53)
Cao Bá Ninh ♂52 tuổi (53)
Trần Ngọc Huy ♂52 tuổi (53)
Nguyễn Đăng Khoa ♂52 tuổi (53)
Nguyễn thị Hòa ♀52 tuổi (53)
Nguyễn Thị Thanh (Bé)52 tuổi (53)
Bùi thị Hơi ♀52 tuổi (53)
Đỗ Thiện Khanh ♂52 tuổi (53)
Nguyễn thị Hóa ♀52 tuổi (53)
Phạm thị Tám ♀52 tuổi (53)
Nguyễn thị Huế ♀52 tuổi (53)
Võ thị Tuyết ♀52 tuổi (53)
Phan thị Kim Trung ♀52 tuổi (53)
Phan Dân Thanh Bình ♀52 tuổi (53)
Trần thị Thu Ba ♀52 tuổi (53)
Nguyễn văn Đào ♂52 tuổi (53)
Nguyễn thị Lộc ♀52 tuổi (53)
Nguyễn Thị Tuyết ♀52 tuổi (53)
Nguyễn thị An ♀51 tuổi (52)
Phan Cường ♂48 tuổi (52)
Hồ thị Trữ ♀51 tuổi (52)
Nguyễn Tấn ♂51 tuổi (52)
Nguyễn Quyết ♂51 tuổi (52)
Trần Như Thuyên (Chín)51 tuổi (52)
Nguyễn thị Tuyết Nhung ♀51 tuổi (52)
Châu Tuấn Tú ♂51 tuổi (52)
Bùi Thừa ♂51 tuổi (52)
Đỗ Ngọc Chữ (Chữ, Lâm)51 tuổi (52)
Đỗ Thiện Khánh ♂51 tuổi (52)
Huỳnh thị Bích Phương ♀50 tuổi (52)
Bùi thị Nị ♀51 tuổi (52)
Nguyễn thị Bích Hoa ♀51 tuổi (52)
Trần Đức Quỳ ♂50 tuổi (52)
Nguyễn Tắm ♂51 tuổi (52)
Nguyễn thị Hạnh ♀51 tuổi (52)
Lê văn Thanh ♂51 tuổi (52)
Nguyễn thị Kim Hưng ♀49 tuổi (51)
Nguyễn Văn Hùng ♂50 tuổi (51)
Nguyễn Ngọc Thành ♂50 tuổi (51)
Võ thị Thu Trúc ♀50 tuổi (51)
Phạm thị Hào ♀50 tuổi (51)
Nguyễn Xanh ♂50 tuổi (51)
Nguyễn Tươi ♂50 tuổi (51)
Phạm thị Thu Thảo ♀49 tuổi (51)
Nguyễn thị Thu Thảo ♀50 tuổi (51)
Nguyễn thị Nga ♀50 tuổi (51)
Nguyễn thị Thương ♀50 tuổi (51)
Nguyễn thị Dẩn ♀50 tuổi (51)
Phạm thị Nữ ♀50 tuổi (51)
Võ thị Ly ♀50 tuổi (51)
Nguyễn văn Huy ♂49 tuổi (51)
Võ văn Oanh ♂50 tuổi (51)
Huỳnh Công Dương ♂50 tuổi (51)
Trần Như Hy ♂50 tuổi (51)
Nguyễn Trọng Mỹ ♂50 tuổi (51)
Nguyễn thị Thừa ♀50 tuổi (51)
Nguyễn thị Huyền Khương ♀50 tuổi (51)
Nguyễn thị Bích ♀50 tuổi (51)
Hoàng văn Dũng ♂50 tuổi (51)
Nguyễn văn Giỏi ♂48 tuổi (51)
Nguyễn thị Chút ♀45 tuổi (51)
Nguyễn văn Đạo ♂50 tuổi (51)
Đinh thị Thanh Thủy ♀50 tuổi (51)
Võ thị Hồng Hoa ♀50 tuổi (51)
Phùng thị Xếp ♀50 tuổi (51)
Bảng ♂50 tuổi (51)
Trần Thanh Hiền ♂50 tuổi (51)
Trần Xuân Phú ♂50 tuổi (51)
Nguyễn Lâm ♂50 tuổi (51)
Nguyễn thị Ngọc Mỹ ♀50 tuổi (51)
Lê thị Ái ♀50 tuổi (51)
Trần thị Thanh Thanh ♀49 tuổi (51)
Nguyễn Phillip (Phước)49 tuổi (50)
Phạm Thị Mỹ (Lệ)49 tuổi (50)
Nguyễn Thị Tám ♀49 tuổi (50)
Trịnh thị Hồng Dung ♀49 tuổi (50)
Võ thị Lâm (Tâm)49 tuổi (50)
Lê thị Thúy Loan ♀49 tuổi (50)
Trần thị Thu Hà ♀49 tuổi (50)
Nguyễn Tuấn ♂48 tuổi (50)
Nguyễn văn Lâm ♂49 tuổi (50)
Nguyễn Lang ♂49 tuổi (50)
Bùi thị Em ♀49 tuổi (50)
Nguyễn thị Chín ♀49 tuổi (50)
Nguyễn Trần Gia Bảo ♂49 tuổi (50)
Nguyễn thị Thu ♀49 tuổi (50)
_Bùi thị Kim Phượng ♀49 tuổi (50)
Trần thị Ánh Thùy ♀49 tuổi (50)
Nguyễn thị Kim Anh ♀49 tuổi (50)
Nguyễn văn Bình (Bình đen)49 tuổi (50)
Nguyễn thị Mỹ Dung ♀49 tuổi (50)
Đỗ thị Ngọc Nhi ♀49 tuổi (50)
Nguyễn thị Thu Anh ♀49 tuổi (50)
Nguyễn thị Đúng ♀49 tuổi (50)
Bùi văn Nì ♂49 tuổi (50)
Nguyễn thị Nữ ♀49 tuổi (50)
Nguyễn thị Liêm (Liên)48 tuổi (50)
Nguyễn Lương ♂49 tuổi (50)
Lê văn Thành ♂49 tuổi (50)
Nguyễn Minh Thương ♂49 tuổi (50)
Nguyễn Văn Thành ♂49 tuổi (50)
Nguyễn thị Ngọc Dung ♀48 tuổi (50)
Nguyễn Thành Tâm ♂47 tuổi (50)
Lê Chiều ♂48 tuổi (50)